ITARC 2008
TRENDER INOM IT-ARKITEKTUR

Historiens första ITARC konferens hölls 18 April 2008 på Polstjärnan i Stockholm.

Här diskuterades trender och framtid för IT-arkitekter. Vad kommer efter Web 2.0? Hur kommer information att hittas i framtiden?

På agendan för dagen stod Paul Preiss, Roger Session, Ivo van Ouwerkerk, Per Björkegren, Per Johannisson, Marcus Wideroth, Magnus Krusberg, Olle Olsson och Daniel Akenine lett av Lars Wiktorin som moderator.