ITARC 2010
INFORMATIONSEXPLOSIONEN

ITARC 2010 hölls den 20 April i Stockholm där över 150 arkitekter möttes för att diskutera aktuella IT arkitekturfrågor.

Informationsexplosion handlade bland annat om hur information spridits på allt fler datakällor, både innanför och utanför brandväggen. Information utan kontext, utan semantik och utan säkerhetsstrategi och tog upp frågeställningar kopplade till semantik, metadata och framtidens informationshantering.

På agendan fanns namn som Daniel Akenine, Dave McComb, Olle Olsson, Niklas Zandelin, Peter Tallungs, Lars Lindberg, Björn Skog, Robert Folkesson, och Hans Nottehed.