Hur digitaliseringen förändrar arkitekturstyrningen – från princip till förmåga?
Mats Rygaard och Carl Velde, H&M.

Digitaliseringen ställer krav på en helt ny typ av arkitektur: en kundcentrisk, öppen arkitektur som möjliggör en högre förändringshastighet. Men hur kan arkitekturfunktionen ta steget från stödjande arkitekturprinciper till reell förändring? Mats Rygaard och Carl Velde berättar om H&M:s förändringsprogram: Technology Foundation.

  • Vad konstant förändring innebär för arkitektur
  • Varför H&M har skrotat sina gamla arkitekturprinciper till förmån för en ny typ av arkitekturella förmågor
  • Hur H&M använt dessa förmågor för att definiera och driva förändringsprogrammet Technology Foundation

Mats Rygaard är chefsarkitekt på H&M och har dessförinnan 20 års konsulterfarenhet från branschledande företag i hela Europa och USA. Carl Velde är enterprise-arkitekt på koncernnivå och leder arbetet med gruppens teknikskifte. Carl har en bakgrund som arkitekt för hm.com och koncernens tekniska plattformar.