Hur vi hittade vägen mot framtidens inkomstbeskattning
Christina Reinsson och Daniel Lindbom, Skatteverket

Hur förändras arkitekturarbetet? Arkitekternas roll är att förstå vart utvecklingen är på väg och vilka de arkitekturdrivande kraven är för att möta framtiden. Med ett bidrag på 700 miljarder kronor till statsbudgeten utgör inkomstbeskattningen en viktig del för att finansiera det offentliga Sverige. Vi berättar om hur vi bedrev arkitekturarbetet för att hitta vägen mot framtidens inkomstbeskattning.

  • Hur strateginedbrytningen av Skatteverkets nya inriktning leder hela vägen till förändrad IT-applikation
  • Hur vi paketerar vårt arkitekturarbete i beslutsunderlag för att göra oss relevanta i beslutsprocessen
  • Hur vi skaffade området ett handlingsutrymme att börja genomföra förändringar
  • Hur vi hittar tillfällena som möjliggör förändring.

Arkitekturteamet för Årlig Beskattning utgör EA-funktionen för inkomstbeskattningen. Det består av fyra arkitekter inom applikation, verksamhet och information. Teamet stödjer objektägare och förvaltningsledare på verksamhet och IT. Vi kallar det för verksamhetsstyrd arkitektur.

Christina Reinsson är verksamhetsarkitekt på Skatteverket sedan hösten 2012. Hon hade rollen som områdesarkitekt verksamhet för Årlig beskattning under 2014-2017. Hennes nuvarande roll är verksamhetsområdesarkitekt för beskattningsområdet (avdelningsarkitekt för Skatteavdelningen och Storföretagsavdelningen). Christina är Certifierad verksamhetsarkitekt via Dataföreningen sedan 2012.

Daniel Lindbom är områdesarkitekt applikation för Årlig beskattning sedan 2014. Han är certifierad CITA-P via IASA sedan 2011 och Certifierad affärsarkitekt via Dataföreningen sedan 2014.