IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur
Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet och Leif Häggmark, SenseSmartRegion

Digitaliseringen i samhället börjar bli ett känt begrepp men ännu finns väldigt få konkreta studier av hur digitaliseringen ska realiseras sett till teknik, tjänster och användarvänlighet. En viktigt möjliggörare för digitaliseringen är att tillgängliggöra en säker och skalbar arkitektur, som medger att addera IoT-enheter, sensorer och öppna data till en plattform för att stimulera utveckling av tjänster. Ofta är dagens plattformar testade i liten skala och adresserar endast en problemdomän (till exempel eHälsa, belysning, BIM med flera). För att skapa möjligheter för tjänstenäringen behöver ett antal krav uppfyllas.

  • Datamängder från olika tematiska områden behöver kunna kombineras på godtyckligt sätt
  • Skalbara distribuerade arkitekturer som kan möjliggöra datadelning
  • En säkerhetsdesign som medger att lösningarna användas för mer kritiska tillämpningar
  • För att kunna tolka de stora datamängder som finns behöver maskinlärande metoder kunna tillämpas
  • Öppna (horisontella) lösningar som medger att tjänsteutveckling kan ske på kombinationer av plattformar och med en tjänsteutvecklingsportal som faciliterar detta.

Christer Åhlund är professor i Distribuerade datorsystem och vetenskaplig ledare för Möjliggörande IKT, vid Luleå tekniska universitet.

Leif Häggmark arbetar som enmanskonsult, huvudsakligen i projektledar- och utvärderarroller sedan 2002. Är idag bland annat projektledare för SenseSmartRegion.  Innan dess har han en lång bakgrund inom Ericsson i olika roller. Han är också ordförande för Norra Kretsen inom Dataföreningen i Sverige, och sitter även i föreningsstyrelsen.