Nästa generations arkitektur och arkitekter
Jens Ohlsson, EIT Digital Professional School och Jörgen Clevensjö, Sandvik

Hur blir arkitekten och arkitekturen relevant i morgondagens distribuerade värld? Begrepp som ”Industry 4.0”, ”Digital Twins” och ”Smart Factory” innebär nya kompetensområden och ett förändrat arkitekturarbete. I processer med automatiserad och robotiserad produktion (av både tjänster och produkter), ställs nya krav på hur systemen ska integreras för att uppnå en framgångsrik och skalbar arkitektur.

Först ut är industrisektorn, men synsätten kommer även att bli vägledande för arkitekturarbetet inom andra branscher. I ett gemensamt forskningsprojekt, har industri och akademi tagit fram och utvärderat ett nytt ramverk för att hantera distribuerad logik (till exempel AI och maskininlärning); GHOST Gateway Host Nodes.

Jens och Jörgen presenterar hur detta ramverk har tagits fram samt använts på Sandvik.

  • Edge Computing och distribuerade arkitekturer
  • Förändringsledning och genomförande av ”seeing is believing” projekt
  • Hur IoT blir en del av affärsmodeller när realtid blir en realitet i allt fler tillämpningar
  • Exempel från Sandvik

Jens Ohlsson är chef för EIT Digital Professional School och affilierad forskare vid Stockholms universitet DSV. Jens har många års erfarenheter av entreprenörskap och innovation på bolag som SAP, Aptus Consulting och IDS Sheer. Han är en av grundarna till insure-techföretaget Movelo, där han även var VD. I slutet av 2016 doktorerade Jens med en avhandling på temat ‘How enterprises can work with business innovation and business improvements supported by digital abilities”.

Jörgen Clevensjö är Enterprise Architect på Sandvik AB med ansvar för Application Architecture & Integration Architecture. Han har vunnit Micorosoft.Net Award i kategorin infrastruktur, och har mångårig erfarenhet av att bygga lösningar inom distribuerad integration.

Tillsammans har Jens och Jörgen bedrivit tillämpad forskning genom tankesmedjan Duqtor, vilket också renderat publikationer såsom: Next generation integration paradigm – Distributed Execution and Centralized Control samt det nya ramverket för att hantera detta både som testbed inom till exempel R&D och forskning men också för att hantera storskaliga hybrida och distribuerade systemlösningar: ghostnodes.com