The Revolution of Architecture
Peter Andersson, Svenska Spel

De senaste 30 åren har en lång rad förändringar av transformativ och revolutionerande karaktär ägt rum. Det tekniska landskapet står inte längre att känna igen. Förutsättningarna för företag och organisationer har liksom arbetslivet och sätten att samverka förändrats på djupet.

Mot bakgrund av detta menar Peter Andersson att det är hög tid att ifrågasätta arkitektrollen, vana arbetssätt och historiskt framgångsrika principer för god arkitektur. En evolution är inte tillräcklig när arkitekturen och arkitekten ska stödja och leda fortsatt transformativa förändringar i affärsmodeller, företag och organisationer. Vi är vana att tala om farorna för de företag som inte anpassar sig i tid till nya förutsättningar. Paradoxalt nog står arkitekturdisciplinen inför motsvarande utmaningar.

Peter manar till en förnyad och öppen diskussion kring de mest grundläggande frågorna;

  • Vad är arkitektur? Vad behöver det vara?
  • Vad är arkitektens faktiska bidrag till framgång?
  • Vad är barnet i badvattnet för arkitektur?
  • Vad är det vi ska behålla och vilka vanor, modeller, ramverk och idéer ska vi faktiskt lämna därhän?

Peter Andersson är IT-strateg på Svenska Spel och verkar som internkonsult inom bland annat arkitektur, sourcing, kompetensförsörjning samt organisations- och ledningsutveckling. Hans uppdrag omfattar även omvärldsbevakning och bloggen Teknikspaning (https://om.svenskaspel.se/blogg/teknikspaning/). Peter är en van och uppskattad föreläsare internt, vid universitet och andra utbildningsorganisationer.