Samordnad säker statlig IT-drift
Mikael Norberg, Försäkringskassan

Den 24 aug 2017 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att erbjuda och stödja en säker och samordnad IT-drift inom statsförvaltningen. Försäkringskassan har under många år byggt upp både säkra interna IT-system och tillgängliggjort ett brett utbud av e-tjänster mot medborgare och företag. Redan i dag har myndigheten ett nära samarbete kring IT-lösningar med Pensionsmyndigheten.

Uppdraget syftar till att långsiktigt höja IT-säkerheten på svenska myndigheter och löper fram till och med 2020, då insatsen ska utvärderas. Arkitekturen kan liknas vid en molntjänst för den offentliga sektorn.

  • Kort om Försäkringskassan
  • Övergripande mål med uppdraget
  • Varför Försäkringskassan fått uppdraget
  • Vad som levereras och hur det kan konsumeras

Mikael Norberg är CTO på Försäkringskassan och arbetar med strategisk förflyttning. Han är intresserad av allt som har med teknik och utveckling att göra.