Decentraliserade blockkedjors arkitektur
Viktor Tigerström, Blockchain-utvecklare och konsult, One Agency

Denna workshop är fokuserad på att grundläggande beskriva hur decentraliserade blockkedjor fungerar på djupet, och hur den underliggande tekniken är uppbyggd. Det handlar främst om hur säkerheten i decentraliserade blockkedjor där ingen auktoritär bestämmande part existerar kan uppnås. Med säkerheten i en blockkedja menas hur alla kan delta och göra transaktioner utan en tredjepart, men trots detta göra det möjligt för alla parter att ha en korrekt transaktionshistorik.

  • Säkerheten i en blockkedja
  • Transaktioner i en blockkedja
  • Underliggande incitamentsstruktur
  • Konsensus algoritmer som proof of work och proof of stake
  • Programutveckling för en blockkedja

Viktor Tigerström har programmerat för blockkedjor under ett antal år och har en djupgående teoretisk och teknisk förståelse för hur blockkedjor är uppbyggda. Han är främst specialiserad inom publika blockkedjor och förstår de möjligheter tekniken medför, men även dess begränsningar. Viktor har tidigare arbetat på Uppsala Universitet där han främst arbetade med att lära ut programmering och har därför en stor förståelse hur komplicerade ämnen lärs ut på ett pedagogiskt sätt.