Vintergatan – en förmågekarta, en visualisering, en metod, ett sätt att tänka kring arkitektur
Annika Klyver och Cecilia Nordén, IRM

Vintergatan är en förmågekarta som är uppbyggd utifrån en verksamhetsgeografi, baserad på sex års praktiskt arbete med arkitektur och långsiktig verksamhetsutveckling i verkliga företag. Vintergatan låter oss visualisera nästan hela arkitekturen på en sida, från processerna övergripande värdeflöde, informationsanvändningen, IT-stöden och integrationerna. Det finns även möjligt att visa IT-tjänster, API:er och verksamhetshändelser i samma karta.

 

Vintergatan gör det även möjligt att relatera och visualisera hur den interna arkitekturen samspelar med kundresor, kundernas touch points, organisationens erbjudandens olika värdeströmmar genom verksamhetens förmågor och andra intressanta perspektiv.

 

I boken ”Vintergatan” beskriver Cecilia Nordén Vintergatan som förmågekarta, metod och sätt att tänka kring arkitektur. I boken är deras erfarenheter från arbetet med Vintergatan tillsammans med verkliga cases även beskriven och våra rekommendationer för hur man arbetar med arkitektur på ett sätt som ger mer verksamhetsnytta och bidrar till en snabbare mer riktad utveckling.

I workshopen om Vintergatan kommer Annika Klyver och Cecilia Nordén ger er en introduktion till Vintergatan och låta er pröva på hur en förmågekarta som Vintergatan kan skapa nya insikter och en ny bas för ert arkitekturarbete. Vi kommer även att dela med oss av verkliga exempel från hur vi gjort i olika kundsammanhang.

 

 • Introduktion till Vintergatan
 • Verksamhetsgeografi – gemensamma kartor förstärker vår kollektiva intelligens
 • Vintergatan som förmågekarta
  • Förmågorna o dess innehåll
  • Förmågor förhållande till varandra
 • Övning – Case utifrån 3 olika perspektiv
  • Värdeströmmarna
  • Kundresan
  • IT-tjänster
 • Helheten – det interna ekosystemet, produkt/tjänsteekosystemet, det externa ekosystemet – hur samverkar de? Hur kan vi bidra till att det samverkar ännu bättre?
 • Vintergatan i tiden – skapa en jämn förändringstakt
 • Sammanfattande diskussion

 

Annika Klyver är konsult på IRM och en hyllad kursledare inom verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling och affärsmodellering. Annika har stor erfarenhet av arkitekturarbete och arbetar mycket med att vidareutveckla både arbetssätt och verktyg för att kommunicera och utveckla verksamhetsarkitektur. Annika har sedan 2013 skapat och utvecklat Vintergatan – en metod och en modell för att visualisera förmågors egenskaper och deras relationer till verksamhetens värdeflöde.

Cecilia Nordén är verksamhetskonsult på IRM med gedigen erfarenhet från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling, ekonomi och marknadsföring. Det har gett henne ett välutvecklat helhetsperspektiv och analysförmåga. Cecilia är författare till boken om Vintergatan som kommer ut i vår  2018, och tillsammans med Annika Klyver är hon lärare för kursen Visualisera verksamhetens förmågor, där deltagarna lär sig att ta fram en Vintergata över den egna verksamheten.